ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(a továbbiakban: ÁSZF)

amely létrejött online úton egyrészről
Cég neve: Hotel Sales Services Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen, István út 112.
Adószám: 24375319-2-09
Cégjegyzékszáma: 09-09-024742
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.tabletinvoice.com

a továbbiakban röviden Szolgáltató, másrészről a szolgáltatásokat felhasználó, azaz a regisztráció során megadott és jelen ÁSZF elfogadásakor megerősített adatokkal rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb olyan jogalany, aki saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, a továbbiakban röviden Felhasználó között, a továbbiakban a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen, mint Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. Az ÁSZF tárgya

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat használja!

A jelen ÁSZF tárgyát képező Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatások, az azokhoz tartozó valamennyi dokumentációval és az elnevezésével együtt a Szolgáltató, mint fejlesztő saját fejlesztése, és az ahhoz kapcsolódó minden személyhez fűződő és vagyoni jog jogosultja a Szolgáltató.

A Szoftver, továbbá annak elnevezése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentáció a szerzői jog oltalma alatt áll, annak felhasználása a jelen ÁSZF-ben biztosított feltételek mellett, az itt meghatározott terjedelemben megengedett.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a jelen ÁSZF szövegét, mert a Szoftver bármilyen módon történő használatával, Ön, mint Felhasználó kötelező érvénnyel vállalja a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben a jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el magára nézve kötelezőnek, nem használhatja a Tablet Számla, Tablet Ügyvitel, Tablet Készlet online felhőszolgáltatást.

2. Az ÁSZF hatálya

A Tablet Számla, Tablet Készlet vagy Tablet Ügyvitel online felhőszolgáltatásra történő regisztrációval a jelen ÁSZF feltételeit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen ÁSZF-ben szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Tablet Számla, Tablet Ügyvitel, vagy Tablet Készlet online felhőszolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF rendelkezéseit az alkalmazás telepítése során elfogadja, valamint az online felhőszolgáltatásra előfizet.

Amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak, és a Szolgáltató nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemond az esetleges jogairól, az intézkedések jövőbeni megtételéről.

A Tablet Számla, Tablet Ügyvitel, vagy Tablet Készlet online felhőszolgáltatásban új szolgáltatások és funkciók bevezetése esetén, egyéb rendelkezés hiányában, azokra jelen ÁSZF-ben foglalt felhasználási feltételek vonatkoznak.

3. A Szolgáltató által nyújtott online felhőszolgáltatások

A Szolgáltató Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet alkalmazása a Google Play áruházban szabadon hozzáférhető és a megfelelő eszközre telepíthető. Az alkalmazás telepítését a Felhasználó végzi.

A Szolgáltatás csakis működő Internet kapcsolaton keresztül használható.

Szolgáltató, az általa létrehozott és üzemeltetett Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet elnevezésű online számlázó és ügyviteli alkalmazással biztosítja a Felhasználó számára, annak saját elektronikus adatállományból (partner és cikktörzs), számlák létrehozását, azok kezelését, valamint ügyviteli adminisztrációt, fájl és projektkezelést.

Szolgáltató az online felhőszolgáltatásában rögzített elektronikus adatállomány terjedelmét maximum 2 000 partner, 5 000 cikk és 10 000 bizonylat mértékben, a fájlok tárolására szolgáló tárhely méretét, maximum összesen 5 000 MB méretben határozza meg.

Az elektronikus adatállomány tárolásának időtartama az élő előfizetés és az azt követő 90 (kilencven) napos időszak. Az online felhőszolgáltatás megszűnését követő 90 (kilencven) nap elteltével a Felhasználói fiók és Felhasználó által a Szoftverbe feltöltött elektronikus adatállományok megsemmisítésre kerülnek.

A Szolgáltató ügyfélszolgálati e-mail címén (helloEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) online felhőszolgáltatása felhasználásával kapcsolatos kérdésekre 2 munkanapon belül válaszol.

A Szolgáltató a bejelentett hibákat kivizsgálja és lehetőség szerint fontossági sorrendben javítja.

4. Rendelkezésre állás

Szolgáltató teljes egészében a Google Cloud Platform szolgáltatást használja az online felhőszolgáltatás futtatására, a Felhasználó adatainak, elektronikus adatállományának tárolására és kiszolgálására.

A Szolgáltató nem garantálja az online felhőszolgáltatás hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az online felhőszolgáltatás éves szinten legalább 99,95% (kilencvenkilenc egész kilencvenöt század) százalékos mértékben elérhető.

A Google Cloud Platform szolgáltatásairól itt olvashat:

https://cloud.google.com/

5. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltatónak a Felhasználó adatait és elektronikus adatállományát védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás ellen.

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna, azok a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

6. Szolgáltatási díjak

Szolgáltató a Tablet Számla, Tablet Ügyvitel és Tablet Készlet online felhőszolgáltatás előfizetési díjait és az esetleges kedvezményes árakat, az érvényességi idejük alatt, a Google Play alkalmazás piacterén, az alkalmazás adatlapján teszi elérhetővé.

A Felhasználók a Tablet Számla, Tablet Ügyvitel és Tablet Készlet online felhőszolgáltatásokat 30 (harminc) napos próbaidőszak alatt ingyenesen, korlátozások nélkül használhatják. Egy Felhasználó egy próba időszakra jogosult.

A próbaidőszak leteltével a Google Play fizetési rendszere az online felhőszolgáltatás előfizetési díját, a felhasználó által választott előfizetésnek megfelelő időszakokban, a felhasználó bankkártyájáról levonja. Ezen összegen felül a Felhasználót semmilyen tovább költség nem terheli az online felhőszolgáltatás igénybevétele során.

A Tablet Számla, Tablet Ügyvitel és Tablet Készlet online felhőszolgáltatás előfizetést a vásárlást követő 7 (hét) napon belül a Felhasználó visszavonhatja, ez esetben a Google Play fizetési rendszere a szolgáltatási díjat visszatéríti a Felhasználónak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időnként kedvezményes vagy promóciós árakat szabjon meg, illetőleg egyes speciális megrendelések esetén egyedi árképzés alkalmazzon.

A szolgáltatási díjak meg nem fizetése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

7. Biztonság

A Szolgáltató fokozottan (SSL) biztonságos kapcsolaton keresztül biztosítja a Felhasználó számára az online felhőszolgáltatás és elektronikus adatállomány kezelését.

Az SSL titkosítja a Felhasználó eszköze és az online felhőszolgáltatás közötti kapcsolatot, és ezáltal megakadályozza azt, hogy mások (pl. internetszolgáltatók vagy éppen Wi-Fi-hotspotok) is láthassák az adatforgalmat.

A bankkártyás fizetést a Google Play fizetési rendszere biztosítja. Szolgáltató soha nem kap és nem is tárol bankkártya adatokkal kapcsolatos információkat.

A Google Play fizetési szolgáltatásairól itt olvashat:

https://support.google.com/googleplay/answer/2651410?hl=hu

8. Szellemi tulajdon és szoftver felhasználási engedély

A Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatás előfizetésével a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vonatkozóan semmiféle szellemi, vagy egyéb tulajdonjogot.

A Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja, az online felhőszolgáltatások, az azokhoz tartozó valamennyi dokumentációban megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint nem kizárólagos, nem átruházható, időben az ÁSZF tartamára korlátozott felhasználási jogot enged a Felhasználó részére a jelen ÁSZF tárgyát képező online felhőszolgáltatásban elérhető Tablet Számla, Tablet Ügyvitel, vagy Tablet Készlet szoftverekre, a regisztrációkor megadott adatok szerint. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára az online felhőszolgáltatás által biztosított funkciók használatát, a jelen ÁSZF-nek megfelelő módon. 

A Felhasználó nem jogosult a Szoftvert és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt másolni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani, forráskódját visszafejteni, visszafordítani vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási céltól eltérően felhasználni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy hivatkozást, mint például "Készült a Tablet Ügyvitel alkalmazással" helyezzen el a kiállított számlákon és egyéb anyagokon.

9. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök (lásd Rendszerkövetelmény) és az internet kapcsolatért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott online felhőszolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében.

A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely Felhasználói azonosítójának felhasználásával valósult meg.

Ne használja a Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

10. AZ ÁSZF időtartama, felmondása a Felhasználó részéről

A szoftver felhasználási ÁSZF határozott idejű, a Felhasználó döntése szerint, a Google Play alkalmazás piactéren mindenkor elérhető, aktuális előfizetések közül történő választásnak megfelelően.

Az online felhőszolgáltatásra vonatkozó előfizetés mindaddig automatikusan meghosszabbításra, az előfizetési díj a Felhasználó számlájáról a Google Play fizetési rendszere által automatikusan levonásra kerül, amíg a Felhasználó a Google Play felületén fel nem mondja azt.

11. Személyes adatok és online adatállomány kezelése

A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során a felhasználón kívül más az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

A Felhasználók személyes adatait Szolgáltató megvédi a nyilvánosságtól és biztonságban tartja azokat, kizárólag a Felhasználó rendelkezhet fölöttük.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait, elektronikus adatállományát nem kutatja, azok megismerésére nem tesz semmilyen kísérletet, és azokat harmadik fél számára nem adja át, kivéve, ha erre a Felhasználó engedélyt ad, vagy ha a törvényi előírások Szolgáltatót erre kötelezik.

A Felhasználó az online felhőszolgáltatást a használata során saját adataival tölti fel. Az így előállított elektronikus adatállomány kizárólagosan a Felhasználó tulajdonát képezi.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználótól feldolgozásra kapott adatokat kezelni, a Felhasználót értesíteni új szolgáltatások megjelenéséről.

12. Felelősség kizárása

A Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatás megjeleníthet nem a Szolgáltató tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette.

A biztosított online felhőszolgáltatások a 30 (harminc) napos ingyenes próbaidőszakban "megtekintett állapotban" kizárólag saját felelősségedre állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, valamint a partnerei, munkatársai ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett közvetlen, közvetett felelősséget a felhőszolgáltatások bármely féle használatából eredő, esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért, beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati, adat vagy egyéb immateriális veszteségeket.

13. Rendszerkövetelmény

A Tablet Számla/Ügyvitel/Készlet online felhőszolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele:

  • Internet-hozzáférés (minimum 180 kb/s letöltési sebesség)
  • Működő e-mail postafiók
  • Eszköz (minimum 7” mérető tablet), operációs rendszerrel (minimum Android 4.0.3).
  • PC környezetben úgynevezett emulátor alkalmazásával felhasználható az online felhőszolgáltatás (http://www.bluestacks.com)

14. Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználói feltételek bármely részét saját belátása szerint változtassa vagy cserélje. A felhasználói feltételek változásáról a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Ha kiderül, hogy jelen ÁSZF valamely feltétele nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi ÁSZF feltétel érvényességét.

A Felhasználó és Szolgáltató között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

A Felek megállapodnak, hogy esetleges vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján, szükség esetén jogi képviselőik bevonásával kísérelik meg rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely esetre már most kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

2015. szeptember 26.

 

 

Hotel Sales Services Kft.